tamtam Customer Gebruiksvoorwaarden
Laatst gewijzigd: 27 juni 2020

LEES DEZE ALGEMENE KLANTENVOORWAARDEN ZORGVULDIG.

Dit is een contract tussen u (de klant) en ons (tamtam). Het beschrijft de diensten die wij u zullen aanbieden, hoe we zullen samenwerken, en andere aspecten van onze zakelijke relatie. Het is een juridisch document, waardoor een deel van de tekst per definitie moeilijk is, maar we hebben geprobeerd om het zo eenvoudig mogelijk te maken. Deze voorwaarden zijn zo belangrijk dat we u niet onze producten en diensten kunnen aanbieden zonder dat u akkoord gaat met hen. Door het gebruik van de abonnementsdienst of het ontvangen van de Consulting Services, gaat u akkoord met deze voorwaarden. We passen deze voorwaarden regelmatig aan. Als u een actief tamtam abonnement hebt, zullen we u in verbande met deze wijzigingen verwittigen via een e-mail of in-app kennisgeving. U kunt de nieuwste versie op de website tamtam (www.tamtam.to) lezen.

Juridische taal kan moeilijk te begrijpen zijn, daarom bieden we u een overzicth van de verschillende onderdelen van de overeenkomst:

A. DEFINITIES. Hierin leggen we u de belangrijkste termen uit die we gebruiken in deze overeenkomst. U kunt het zien als een soort van contractueel woordenboek.
B. ALGEMENE COMMERCIELE VOORWAARDEN. Hier vindt u de basisovereenkomsten over hoe onze Abonnementsdiensten Hardware Sales, Software Sales en Consulting Services worden aangeboden. Bijvoorbeeld, u kunt er de informatie over de toegang en acceptable use vinden. Deze voorwaarden gelden voor al onze producten en service aanbod.
C. ABONNMENTSVOORWAARDEN. Klanten abonneren op onze Service om onze software te gebruiken, en er zijn een aantal fundamentele voorwaarden die gelden voor elk abonnement. Er zijn een aantal verschillen tussen de verschillende soorten abonnementen, en hier is waar u de details kunt vinden.
D. PRODUCT TOELICHTINGEN. Wij bieden verschillende producten en er zijn een aantal belangrijke dingen om te weten voordat u ze gebruikt.
E. ALGEMENE JURIDISCHE VOORWAARDEN. Zoals we al hierboven hebben vermeld, is dit een contract, en contracten zijn gevuld met juridische termen. In deze sectie, hebben we veel van de resterende juridische termen die deel uitmaken van onze Customer Servicevoorwaarden verzameld.
F. SPECIFIEKE JURISDICTIE . Dit laatste deel is waar we het grootste deel van de onderdelen in deze overeenkomst die variëren afhankelijk van de locatie van de klant vermelden.

A. DEFINITIES

“Overeenkomst” betekent deze Algemene Klantenvoorwaarden en alle materialen genoemd of hieraan gekoppeld.

“Factureringsperiode”: de periode waarvoor u akkoord gaat met voorafbetaalde vergoedingen zoals beschreven op de bestelbon, die hetzelfde is als of korter is dan de Abonnementsperiode zal zijn zoals aangegeven in het bestelformulier. Bijvoorbeeld, als u zich abonneert op de abonnementsdienst voor een één (1) jaar Abonnementsperiode, met een twaalf (12) maanden vooruitbetaling zal de Factureringsperiode twaalf (12) maanden bedragen.

“Communicatiediensten” betekent forums van derden, online communities, blogs, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en / of andere sociale media communicatie faciliteiten (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn) verbonden met de Abonnementsdiensten die u in staat om te communiceren met het publiek of met een privé-groep.

“Vertrouwelijke informatie”: alle informatie die door u of ons ( “Verstrekker”) wordt verstrekt naar de andere ( “Ontvanger”), hetzij mondeling of schriftelijk, dat wordt aangeduid als vertrouwelijk. Vertrouwelijke informatie zal Klantgegevens en informatie over het Verstrekker business plannen, technische gegevens en de voorwaarden van de Orde. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die (i) is of wordt algemeen bekend aan het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Verstrekker of (ii) was bekend bij de ontvanger vóór de ontvangst van de Verstrekker.

“Contact” betekent een enkel individu (anders dan een gebruiker), waarvan Contactgegevens wordt opgeslagen door u in de abonnementsdienst.

“Contactinformatie”: de naam, e-mailadres, telefoonnummer, online gebruikersnaam (s), telefoonnummer, geboortedatum en door de bezoekers van de abonnementsdienst ingediend over de abonnementsdienst of soortgelijke informatie geüpload door u.

“Consulting Services”: de professionele dienstverlening door ons aan u verstrekt, die kunnen bestaan ​​uit trainingen, installatie, integratie of andere IT of AV-consulting diensten.

“Klantendata”: alle informatie die u verstrekt of verzamelt via de abonnementsdienst. Klantendata omvat niet de Verrijking van gegevens.

“Klantenmaterialen”: alle materialen die u verstrekt of uploadt, toevoegt of publiek laat zien via de abonnementsdienst.

“E-mail verzendingslimiet”: het aantal e-mails die u kan verzenden in een bepaalde abonnementsperiode van 12 maand. Deze limiet is gelijk aan tienduizend (10.000) voor onze basisdienst aanbieden, of tot vijfentwintigduizend (25.000) e-mails per jaar voor onze high-end dienstverlening.

“Analyse data”: de gegevens maken we voor u beschikbaar als onderdeel van de abonnementsdienst. Analyse gegevens bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. We kunnen deze gegevens verkrijgen van openbare of bronnen van derden of van onze interne gegevensprocessen.

“Gratis diensten”: de abonnementsdienst of andere producten of functies die vrij beschikbaar zijn gemaakt door ons.

“tamtam inhoud”: alle informatie, gegevens, tekst, berichten, software, geluid, muziek, video, foto’s, grafieken, afbeeldingen en tags die we gebruiken in de abonnementsdienst of Consulting Services, inclusief Analyse data.

“Bestelling” of “Bestelbon”: het tamtam-goedgekeurde proces waarmee u kunt abonneren op de abonnementsdienst of de aankoop doet van Hardware, Software of Consulting Services. De meeste Bestellingen worden afgerond via onze online betaalproces of via in-app aankoop. De bestelbon kan worden beschouwd als een “Statement of Work” bij de aankoop van Consulting Services.

“Betaalde Gebruikers” betekent die soorten gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) waarvoor wij u kosten aanrekenen zoals uiteengezet in onze Producten- en Dienstencatalogus.

“Producten- en Dienstencatalogus” betekent tamtam’s producten en diensten die via het domein tamtam.to, die we van tijd tot tijd bijwerken met nieuw of ander aanbod.

“Gevoelige informatie”: (a) creditcard nummers; wachtwoorden; adressen of geboortedatum, met inbegrip van alle informatie die onderworpen is aan de Payment Card Industry Data Security Standards, en andere regelgeving, wetten en industrienormen bedoeld om vergelijkbare informatie te beschermen; en (b) alle informatie gedefinieerd onder de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU als ‘gevoelige persoonlijke gegevens’.

“Abonnementskosten” betekent dat het bedrag dat u betaalt voor de abonnementsdienst.

“Abonnementsdienst” betekent de webtoepassing waar u zich op abonneert en die u door een bestelformulier, betaling of we op een andere manier ter beschikking gekregen hebt, en die wordt ontwikkeld, bediend en onderhouden door ons, te bereiken via het domein tamtam.to of een andere aangewezen URL, en alle aanvullende producten. apps en diensten die wij leveren aan u.

“Abonnementsperiode”: de eerste termijn van uw abonnement op de abonnementsdienst, zoals vermeld op uw Bestelbon(en), en elke volgende vernieuwingstermijn (indien aanwezig). Voor Gratis diensten, wordt de termijn van het Gratis abonnement de periode waarin u een account krijgt om toegang te krijgen tot de gratis diensten.

“Sites van derden” betekent dat websites van derden gekoppeld aan vanuit de Abonnementsdienst, inclusief Communicatiediensten.

“Gebruikers” betekent dat uw leden, vertegenwoordigers van de leden of supporters die gemachtigd zijn om de Abonnementsdiensten te gebruiken voor uw voordeel en hebben unieke gebruikers identificaties en wachtwoorden voor de abonnementsdienst.

“tamtam”, “wij”, “ons” of “onze” betekent de toepasselijke aanbestedende dienst zoals aangegeven in de ‘aanbestedende dienst en toepasselijk recht’ sectie.”U”, “uw” of “Klant”: de persoon of entiteit die gebruikt maakt van de abonnementsdienst, Consulting Services, Software of Harvware ontvangt en geïdentificeerd is in de toepasselijke accountlijst, rekeningoverzicht, online abonnement proces, of de bestelbon als de klant.

B. ALGEMENE COMMERCIELE VOORWAARDEN

1. Toegang. Tijdens de Abonnementsperiode, zullen wij u toegang geven tot de Abonnementsdienst, zoals beschreven in deze overeenkomst en de toepasselijke Bestelbon. We kunnen u ook toegang bieden tot onze gratis diensten die op elk gewenst moment gebruikt kunnen wordendoor ze te activeren in uw tamtam account. We kunnen mogelijk sommige of alle elementen van de abonnementsdienst aanbieden door middel van externe service providers.

2. Extra functies. U kunt zich abonneren op extra functies van de abonnementsdienst door het plaatsen van een extra Bestelling of het activeren van de extra functies vanuit uw tamtam account (als deze optie door ons ter beschikking wordt gesteld.). Deze overeenkomst is van toepassing op alle bijkomende Bestellingen en alle extra functies die u kunt activeren vanuit uw tamtam account.

3. Beschikbaarheid. We proberen de abonnementsdienst 24 uur per dag, 7 dagen per week, met uitzondering van de geplande downtime voor onderhoud beschikbaar te maken.

4. Consulting Services. U kunt Consulting Services kopen door het plaatsen van een Bestelling bij ons. Tenzij we anders overeenkomen, leveren wij de Consulting Services zoals die zijn beschreven in de Product en Diensten Catalogus. Deze diensten worden in het Nederlands of Engels worden geleverd. Vergoedingen voor deze Consulting Services zijn een aanvulling op uw abonnement. Als u Consulting Services koopt die op regelmatige basis terugkeren, zullen ze deel uitmaken van uw abonnement en zullen deze vernieuwen in overeenstemming met uw abonnement. Alle Consulting Services worden op afstand uitgevoerd, tenzij u en wij anders overeenkomen.

Voor Consulting Services uitgevoerd op verplaatsing, zult u ons vergoeden onze redelijke kosten voor alle kosten in verband met de Consulting Services. Elke factuur of mogelijk andere verzoeken om vergoedingen zijn verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur of kennisgeving.

Als er een bepaald aantal uren Consulting Services zijn aangeschaft, zullen die uren verlopen zoals aangegeven in de van toepassing zijnde beschrijving. Die vervaltermijn begint bij aankoop (de “Vervaldatum” genoemd). Als er opleveringselementen opgenomen worden in de aangeschafte Consulting Services, wordt geschat dat deze opleveringen zullen worden afgerond binnen de periode aangeduid als de levertijd in de van toepassing zijnde beschrijving, die de levertijd is bij aankoop ( “leveringsperiode”). Als er geen vervaltermijn of Levertijd is aangegeven, dan zal het zijn honderdtachtig (180) dagen na aankoop. Als de Consulting Services zijn geleverd en ze zijn niet volledig aan het einde van de leveringstermijn als gevolg van uw verzuim om de nodige middelen die ons ter beschikking te maken of om uw verplichtingen na te komen, zullen dergelijke Consulting Services geacht volledig te zijn aan het einde van de leveringstermijn. Als de geleverde Consulting Services niet volledig zijn aan het einde van de leveringstermijn te wijten aan ons onvermogen om de nodige middelen beschikbaar te maken of om onze verplichtingen na te komen, zal de levertijd verlengd worden om ons in staat om dergelijke Consulting Services af te ronden.

We kunnen sommige of alle elementen van de Consulting Services aanbieden via externe service providers. Consulting Services kunnen niet worden geannuleerd en kosten voor Consulting Services worden niet terugbetaald.

5. Kosten en betalingen

a. Abonnementskosten. Het abonnementsgeld zal tijdens de Abonnementsperiode ongewijzigd blijven, tenzij u: (i) meer e-mails verstuurt of meer gebruikers hebt dan uw limiet, (ii) een upgrade wenst van producten of diensten, (iii) abonneert om extra functies of producten te bekomen, of (iv), tenzij anders overeengekomen in de Bestelling.

b. Prijsaanpassingen tijdens een factureringsperiode. Het is mogelijk om de dienst tijdens de Abonnementsperiode te upgraden naar de hoeveelheid van gebruikers of om de e-mail limiet te verhogen. In dit geval zal het abonnementsgeld verhogen naar de hogere tier prijs en zal deze pro rata worden gefactureerd.

c. Prijsaanpassingen bij vernieuwing. Voor meer informatie over de vernieuwing prijzen, zie de ‘Bepalingen en vernieuwing’ sectie hieronder.

d. Betalen met een creditcard. Als u betaalt met een creditcard, machtigt u ons om met uw credit card of bankrekening alle kosten tijdens de Abonnementsperiode te betalen. U geeft ons verder toestemming aan een derde partij om de betalingen te verwerken, en geeft u ons toestemming om uw betalingsgegevens aan deze derde partij door te sturen.

e. Betaling tegen factuur. Betaling op rekening is alleen mogelijk voor Consulting Services.
Alle gefactureerde bedragen zijn verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders vermeld in de bestelbon.

f. Betalingsinformatie. U zult uw contactgegevens, factuurgegevens en creditcardgegevens (indien van toepassing) up-to-date houden. Wijzigingen kunnen worden uitgevoerd op uw pagina in uw tamtam account. Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en alle betaalde bedragen worden niet terugbetaald, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst. Alle tarieven voor de hele Abonnementsperiode zijn verschuldigd op voorhand.

g. BTW. Alle tarieven zijn inclusief belastingen.

6. Gebruik en beperkingen voor gebruik

a. Acceptable Use.

a.1. U mag tamtam niet gebruiken om spam te versturen.

Spam kan in de vorm van bulk e-mail zijn of 1-1 commerciële e-mails. Bulk e-mail is spam wanneer het ongevraagd wordt verstuurd. Ongevraagde e-mail betkent dat de ontvanger geen verifieerbare toestemming gegeven heeft om het bericht te verzenden. Bulk betekent dat het bericht wordt verzonden als onderdeel van een grotere verzameling van berichten die in hoofdzaak gelijk inhoud hebben.
Eén-op-één commerciële e-mails zijn spam als ze de CAN-SPAM bepaling overtreden. Eén-op-één commerciële e-mails worden ook beschouwd als spam als de e-mailgegevens in kader van de algemene verordening gegevensbescherming ( ‘GDPR’) worden verwerkt ten behoeve van het verzenden van e-mail, u geen kennisgeving verstrekt aan personen en zo een wettige basis van de verwerking van de data bewerkstelligd.

U mag geen gebruik maken van de tamtam Dienst op enigerlei wijze (direct of indirect) om hetvolgende te sturen, verzenden, verwerken, te distribueren of te leveren: (a) spam in strijd met de CAN-SPAM Act (hieronder beschreven) of een andere wet; (B) email een adres verkregen via Internet oogstmethodes of heimelijke werkwijzen; (C) e-mail naar een adres dat onvolledige, onjuiste en / of niet bijgewerkt is voor alle van toepassing zijnde opt-out meldingen, met behulp van de beste inspanningen en best practices in de industrie is, (d) commerciële elektronische berichten in overtreding van Canada’s Anti-spam wetgeving (waarnaar hieronder wordt verwezen) of (e) in strijd met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

a.2. Je mag geen misleidende of valse namen, adressen, e-mailadres of onderwerpen gebruiken.

E-mail verzonden, of gemaakt via de tamtam Dienst mag geen: (a) ongeldige of vervalste headers gebruiken of bevatten; (B) ongeldige of niet-bestaande domeinnamen gebruiken of bevatten; (C) gebruik maken van elke techniek, verbergen of verhullen van informatie bij het identificeren van de oorsprong of de overdrachtsweg; (D) andere middelen van misleidende adressering gebruiken; (E) de naam van een derde partij internet domein zonder hun toestemming gebruiken, of doorgeven van of via apparatuur van een derde zonder toestemming van de derde partij; (F) valse of misleidende informatie in de onderwerpregel of anderszins valse of misleidende inhoud bevatten; of (g) gebruik maken van ons handelsmerk (s), tagline (s), of logo (s) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en alleen dan op grond van onze gebruiksrichtlijnen voor ons handelsmerk.

a.3. Geen overlast

U stemt ermee in de tamtam Dienst niet te gebruiken op een manier die invloed heeft op de normale werking, privacy, integriteit of de veiligheid van andermans eigendom. Eigendom omvat een ander account, de domeinnaam, URL(s), website(s), netwerk(en), system(en), faciliteiten, apparatuur, data, andere informatie of bedrijfsvoering. U stemt er ook de tamtam Dienst niet te gebruiken om onbevoegde toegang te krijgen tot, gebruik te maken, monitoren, via een onbevoegde verwijzing naar andermans eigendom, tenzij u over de juiste uitdrukkelijke toestemming beschikt om dit te doen. Voorbeelden van verboden acties zijn onder meer (zonder beperking): hacken, voor de gek houden, denial of service, bombarderen met mail en / of verzenden van e-mail die een virus bevat of verzendt of vermeerderen worm (s), of een malware, of spyware, adware of andere dergelijke bestand of programma. U stemt er ook mee in om de tamtam Dienst niet te gebruiken op een manier die tamtam IP-adressen, tamtam domeinen of tamtam klant domeinen op een zwarte lijst zet. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht uw bedoeling en of u al dan niet opzettelijk handelt.

b. Verboden en gebruik door onbevoegden. U zult niet (i) het gebruik maken van of een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, “robots”, “spiders” of “offline lezers,” en daardoor meer data of applicatie interacties in een bepaalde periode stuurt naar onze servers dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele browser; (ii) de Abonnementsdienst gebruikt op een manier die schade berokkent, deactiveert, overbelast of een van onze websites schaadt of interfereert met het gebruik van de abonnementsdienst door derden; (iii) proberen om onbevoegde toegang tot de abonnementsdienst te krijgen; (iv) toegang tot op een andere manier dan via onze interface-abonnementsdienst; of (v) gebruik maken van de abonnementsdienst voor welk doel of op enige wijze die onwettig is of in strijd met deze overeenkomst.

De abonnementsdienst is niet ontworpen om te voldoen aan de industrie-specifieke regelgeving zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), of de Amerikaanse Federal Information Security Management Act (FISMA), zodat u de abonnementsdienst waar uw communicatie zou worden onderworpen aan dergelijke wetten niet kunt gebruiken.

U zult ons meteen van enig ongeoorloofd gebruik van identificaties en wachtwoorden van uw gebruikers of uw account melden door te mailen naar support@tamtam.to.

c. Geen gevoelige informatie. U STEMT ERMEE IN DE ABONNEMENTSDIENST NIET TE GEBRUIKEN VOOR HET VERZAMELEN OF BEHEREN VAN GEVOELIGE INFORMATIE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VORDERINGEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE ABONNEMENTSDIENST OM GEVOELIGE INFORMATIE TE VERZAMELEN OF TE BEHEREN.

7. Abonnementsperiode, afsluiting, opschorting

a. Termijn en vernieuwing. Uw initiële inschrijvingsperiode wordt vermeld in uw bestelling, en, tenzij anders vermeld in uw bestelling, wordt uw abonnement automatisch te verlengt voor de kortste van de inschrijvingsperiode, of een jaar. Om de verlenging van het abonnement te voorkomen, moet de vereiste voorafgaande kennisgeving worden gegeven binnen de termijn zoals gespecificeerd in de sectie ‘Abonnementstypes’ hieronder.

De vernieuwingsprijs uiteengezet in de Bestelbon zal van toepassing zijn, onder voorbehoud van aanpassingen zoals gespecificeerd in de ‘Vergoedingen en Betalingen’ hierboven. Als de prijs voor de verlenging niet is opgenomen in uw bestelling, dan zijn onze standaard prijzen die beschikbaar ijn in onze Product en Services Catalogus op de datum van de vernieuwing van toepassing. Als u onze gratis diensten gebruikt, zullen we de gratis diensten ter beschikking te stellen om u gratis tot eerdere van (a) de datum waarop uw gratis abonnement wordt beëindigd of (b) de startdatum van uw betaalde abonnement.

b. Geen vervroege beëindiging; Geen geld terug. De Abonnementstermijn eindigt op de vervaldatum en het abonnement kan niet vervroegd worden geannuleerd. We bieden geen terugbetalingen als u besluit om te stoppen met het gebruik van de tamtam abonnement tijdens uw Abonnementsperiode.

c. Beëindiging voor gegronde reden. Elke partij kan deze overeenkomst voor een gegronde reden beëindigen, voor één of alle Abonnementsdiensten: (i) na dertig (30) dagen van tevoren aan de andere partij van een materiële schending indien een dergelijke schending betreft welke nog niet opgelost werd bij het verstrijken van die periode, of ( ii) onmiddellijk, indien de andere partij het onderwerp wordt van een faillissementsaanvraag of een andere procedure met betrekking tot insolventie, staking van het bedrijfsleven, liquidatie of overdracht ten behoeve van de schuldeisers. We kunnen ook deze overeenkomst voor reden beëindigen op dertig (30) dagen als we vaststellen dat u handelt, of hebben gehandeld, op een manier die ons op een negatieve manier in het daglicht brengt, onze vooruitzichten, of onze klanten benadeelt. Deze overeenkomst kan anders niet voor het einde van de Abonnementsperiode beëindigd worden.

d. Suspensie voor verboden handelingen. We kunnen elke gebruiker de toegang tot enige of alle Abonnemenstdiensten zonder kennisgeving opschorten voor: (i) het gebruik van het Abonnementsdienst op een manier die de toepasselijke lokale, provinciale, federale of buitenlandse wet- en regelgeving of de voorwaarden van deze overeenkomst schendt (ii ) het gebruik van tamtam’s email dienst die leidt tot overmatige harde bounces, SPAM klachten via feedback loops, direct spam klachten (naar onze helpdesk), of verzoeken om verwijdering van een mailinglijst door de afnemers, of (iii) herhaalde gevallen van terbeschikkingstelling of uploaden van materiaal dat inbreuk maakt of wordt beweerd om inbreuk te maken op het auteursrecht of merkrechten van een persoon of entiteit. Wij mogen, zonder voorafgaande kennisgeving, toetsing, bewerken van Klantgegevens of Klantenmaterialen verwijderen die ons in goed vertrouwen gemeld zijn en deze voorwaarden schenden, met dien verstande dat we geen plicht hebben om vooraf uw Klantgegevens of Klantenmateriaal te controleren, monitoren of te bewerken.

e. Suspensie voor wanbetaling. Wij geven u een opzegtermijn voor elk te betalen bedrag. Tenzij het volledige bedrag is betaald, kunnen wij uw toegang tot enige of alle van de Abonnementsdiensten tien (10) dagen na een dergelijke kennisgeving opschorten. We schorten de abonnementsdienst niet op zolang u redelijkerwijs en te goeder trouw de van toepassing zijnde kosten betwist. We zullen hard samenwerken om het geschil op te lossen. Als een Abonnementsdienst wordt opgeschort wegens niet-betaling, kunnen we opstartkosten voor de abonnementsdienst aanrekenen.

f. Suspensie voor vandalisme. Als uw gebruik maakt van de Abonnementsdiensten en: (i) wordt onderworpen aan een denial of service-aanvallen of andere verstorende activiteit, (ii) wordt gebruikt om deel te nemen in denial of service-aanvallen of andere verstorende activiteit, (iii) een beveiligingsprobleem voor de Abonnementsdienst of anderen creëert, (iv) excessief bandbreedte gebruikt, of (v) schade veroorzaakt aan ons of anderen, dan kunnen we, met elektronische of telefonische kennisgeving aan u, alle of een toegang tot de abonnementsdienst opschorten. We zullen proberen om de schorsing te beperken tot het getroffen deel van de abonnementsdienst en snel de problemen die tot de opschorting van de abonnementsdienst leidt op te lossen. Niets in deze clausule beperkt ons recht om te beëindigen met een reden, zoals hierboven beschreven, als we vaststellen dat u handelt, of hebben gehandeld, op een manier die is of dreigt negatief te zijn voor ons imago, onze vooruitzichten, of onze klanten.

g. Schorsing en beëindiging van Free Services. We mogen schorten, te beperken, of de gratis diensten om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen uw abonnement op de gratis diensten beëindigen als gevolg van uw inactiviteit.

h. Gevolgen van beëindiging of verval. Als uw betaald abonnement wordt beëindigd of vervalt, kunnen we doorgaan met het ter beschikking stellen van onze gratis diensten. Dit kan niet het geval zijn als uw overeenkomst om dringende reden werd beëindigd. U mag verwijdering van uw tamtam account na het vervallen of beëindigen van uw abonnement aanvragen door het sturen van een verzoek aan support@tamtam.to of door de instructies verder in deze overeenkomst. U blijft onder deze overeenkomst voor zo lang als u toegang krijgt tot een tamtam account.

Bij beëindiging of afloop van deze overeenkomst, zal u elk gebruik van de Abonnementsdiensten te stoppen, en als we het vragen, bezorgt u ons de schriftelijke bevestiging dat u alle gebruik van Enrichment Data (hebben beëindigd, tenzij, natuurlijk, u een andere bron dan de abonnementsservice voor een dergelijke verrijking van gegevens hebt.) We kunnen u al dan niet aanbieden om Customer data op te halen na beëindiging of afloop, afhankelijk van het type van de toepasselijke abonnement zoals gespecificeerd in de ‘Opvragen van Klantgegevens’ hieronder. Als u deze Overeenkomst voor gegronde reden beëindigt, zullen wij onmiddellijk elke prepaid maar ongebruikte vergoedingen terugbetalen die betrekking hebben tot het gebruik van de abonnementsdienst na beëindiging. Als wij deze overeenkomst voor gegronde reden beëindigen, bent u meteen alle onbetaalde kosten verschuldigd tot het einde van de Abonnementsperiode. Kosten worden anders niet gerestitueerd.

C. VOORWAARDEN ABONNEMENTSTYPES

1. Subscription Types. Wij bieden twee soorten abonnementen: (1) Full-service abonnementen, en (2) gratis abonnementen. Er zijn verschillende voorwaadren die van toepassing zijn, afhankelijk van het abonnement dat u hebt, en we dekken die verschillen in deze sectie. Tenzij in een Bestelbon anders overeengekomen, zijn de volgende types abonnement van toepassing op de genoemde producten:

(1) volledig-dienst Abonnementen: de niveaus van de betaalde abonnementsdienst zoals op https://tamtam.to.

(2) gratis abonnementen: in de tijd beperkte toegang to de abonnementsdienst met beperkte mogelijkheden.

2. Beperkingen. De beperkingen die gelden voor u zal worden opgegeven in uw bestelformulier of deze Overeenkomst en voor onze gratis abonnementen, kunnen deze grenzen ook worden aangeduid alleen vanuit het product zelf. Je moet 18 jaar (of 20 jaar oud, als je zijn onderworpen aan de wetten van Japan) of ouder zijn om de Abonnementsdiensten te gebruiken.

Voor onze Full-service abonnementen, als we wijzigingen doen aan de in de limieten in de dienst die mogelijk een negatieve invloed zouden hebben, zullen deze wijzigingen niet op u van toepassing zijn tot het begin van uw volgende Abonnementsperiode. Over de verlenging, zullen de huidige gebruikslimieten zoals vermeld op https://tamtam.to van toepassing zijn op uw abonnement, tenzij u en wij anders overeenkomen.

Voor onze gratis abonnementen kunnen we de beperkingen die gelden voor uw gebruik op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u wijzigen, ongeacht of deze worden gebruikt in combinatie met andere producten of diensten waarvoor u ons een vergoeding betaalt.

3. Downgrades. Voor onze abonnementsdiensten mag u niet uw abonnement downgraden en om extra kosten te vermijden, moet u de juiste abonnementsdienst kopen voor uw verwachte behoeften.

4. Wijzigingen. We passen de abonnementsdienst aan van tijd tot tijd, onder meer door het toevoegen of verwijderen van kenmerken en functies, in een poging om uw ervaring te verbeteren.

5. Customer Support. E-mail en in-app ondersteuning is opgenomen zonder extra kosten. Wij accepteren e-mail ondersteuning vragen 24 uur per dag x 7 dagen per week. E-mail vragen kunnen bij support@tamtam.to worden ingediend. We proberen om te reageren op steun vragen binnen één werkdag een e-mail; in de praktijk zijn onze reacties over het algemeen nog sneller. We kunnen geen specifieke responstijd beloven of garanderen. We kunnen uw toegang tot ondersteuning beperken of weigeren als we vaststellen, naar ons redelijke oordeel, dat u handelt, of hebt gehandeld, op een manier heeft geleid tot misbruik van ondersteuning of misbruik van tamtam vertegenwoordigers.

6. Kennisgeving van niet-verlenging. Uw abonnement wordt automatisch verlengd volgens het ‘tijdvak en vernieuwing’ hierboven.

Tenzij anders vermeld in uw bestelling, de verlenging van een full-service abonnement te voorkomen, moet u of moeten we een schriftelijke kennisgeving van niet-verlenging geven en deze schriftelijke kennisgeving moet niet minder worden ontvangen dan tien (10) dagen voor het einde van de abonnementsperiode.

Om de voortzetting van de Abonnementsperiode van een gratis abonnement te voorkomen, kunt u of wij uw account te sluiten.

7. Retrieval van klantgegevens. Voor onze abonnementen, zolang je alle kosten verschuldigd aan ons hebt betaald, als u een schriftelijk verzoek binnen dertig (30) dagen na beëindiging of afloop van uw abonnement maakt, zullen wij u voorzien van tijdelijke toegang tot de abonnementsdienst om data op te halen, of we zullen u voorzien van kopieën van alle klantgegevens die in ons bezit zijn of die we beheren. Als we u voorzien van tijdelijke toegang tot het account, kunnen we een re-activatiekost in rekening te brengen. We kunnen de toegang tot de klant gegevens achterhouden totdat u eventuele verschuldigde vergoedingen aan ons betaald. Dertig (30) dagen na beëindiging of afloop van uw abonnement zullen we geen verplichting hebben tot het bijhouden van de Klantgegevens en kunnen, tenzij het wettelijk verboden is, alle klantgegevens in onze systemen of anderszins in ons beheer verwijderen.

Voor gratis abonnementen, zullen wij geen toegang voorzien tot de Klantgegevens na beëindiging of afloop van uw abonnement.

D. PRODUCT DISCLOSURES

Voor belangrijke informatie over onze producten, kunt u terecht op https://tamtam.to. Voor privacy onthullingen over de abonnementsdiensten, zie onze Product privacybeleid hier gevonden.

E. ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL

1. Klantgegevens

a. Beperkingen op tamtam. We zullen de klant-gegevens alleen gebruiken om de Abonnementsdiensten en Consulting Services aan u te leveren en alleen zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, deze overeenkomst, en onze Product privacybeleid. We zullen geen gebruik maken van de informatie over onze eigen marketing doeleinden.

b. Geaggregeerde gegevens. We kunnen gebruik maken van de abonnementsdienst om al onze klanten te monitoren en gebruik te maken van de informatie die we anoniem aggregreren. Je gaat ermee akkoord dat wij zulke informatie kunnen gebruiken en publiceren, op voorwaarde dat deze informatie van Klantgegevens u niet kan te identificeren. We kunnen echter Klantgegevens gebruiken als onderdeel van de interne data processen om Enrichment Datate ontwikkelen en te verbeteren. Met deze interne gegevens processen, zullen we in geen geval Klantgegevens openbaar maken, opnemen in of verschaffen aan andere klanten of derden. Voor alle duidelijkheid: alle gegevens verstrekt aan andere klanten of derde partijen zullen alleen op een geaggregeerde en anonieme manier gebeuren.

c. Waarborgen. We handhaven commercieel passende administratieve, fysieke en technische bescherming bieden van Klantgegevens. U stemt in met de verwerking van Klantgegevens in de Europese Unie.

2. tamtam’s Eigendomsrechten. Dit is een overeenkomst voor de toegang tot en het gebruik van de abonnementsdienst, u hebt geen licentie op de software met deze overeenkomst. De Abonnementsdiensten and Consulting Services zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, ze behoren tot en zijn eigendom van ons of onze licentiegevers (indien van toepassing), en we behouden alle eigendomsrechten voor hen. U stemt ermee in niet te kopiëren, verhuren, leasen, verkopen, distribueren, of afgeleide werken op basis van de tamtam Inhoud, de abonnementsdienst of het Consulting Services in zijn geheel of gedeeltelijk, op enige wijze, behalve wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd door ons. Als er Enrichment Data voor u beschikbaar is, dan kunt u alleen gebruik maken van die Verrijking van gegevens in verband met uw gebruik van de abonnementsdienst. Enrichment Data kan voor u beschikbaar worden gemaakt op basis van Klantgegevens, maar we zullen uw klantgegevens niet gebruiken voor het verrijken van gegevens voor andere partijen, behalve zoals beschrijven we in de rubriek ‘Geaggregeerde gegevens’ hierboven. De verrijking van de gegevens die wij leveren kan worden voorzien van of via externe service providers of openbare bronnen.

Wij moedigen alle klanten om commentaar te geven op de abonnementsdienst of Consulting Services, suggesties voor het verbeteren van, en te stemmen op suggesties voor verdere uitbreiding van diensten en functies. U gaat ermee akkoord dat al deze opmerkingen en suggesties niet vertrouwelijk zijn en dat we alle rechten te gebruiken en om suggesties te integreren in de abonnementsdienst of Consulting Services, zonder betaling of toeschrijving aan u.

3. Klant Eigendomsrechten. U bent en blijft eigenaar en behoud alle rechten op uw Klant Materialen en Klantgegevens. Deze overeenkomst verleent ons geen eigendomsrechten in verband met Klant Materialen of Klantgegevens. U verleent ons en onze licentiegevers de toestemming Klant Materialen en Klantgegevens alleen te gebruiken als het nodig is om de Abonnementsdiensten en Consulting Services aan u te leveren en zoals toegestaan ​​door deze overeenkomst. Als u gebruik maakt van de abonnementsdienst of ontvangen Consulting Services namens een andere partij, dan verklaart en garandeert dat u alle voldoende en noodzakelijke rechten en vergunningen hebt om dit te doen.

4. Vertrouwelijkheid. De ontvanger zal: (i) de bescherming van de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie met behulp van dezelfde mate van zorgvuldigheid die het gebruikt met zijn eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard, maar met niet minder dan redelijke zorg, (ii) geen vertrouwelijke informatie gebruiken voor enig doel buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst, (iii) geen Vertrouwelijke informatie bekend maken aan derden (behalve onze derde dienstverleners), en (iv) beperken de toegang tot vertrouwelijke informatie aan zijn werknemers, aannemers, adviseurs en agenten. Na kennisgeving aan de Verstrekker, kan de ontvanger Vertrouwelijke informatie openbaar maken indien nodig om dit te doen onder federale, provinciale of lokale wetten, statuten, regels of voorschriften, dagvaarding of juridisch proces.

5. Reclame. U verleent ons het recht om naam, band naam en het logo van uw vereniging toe te voegen aan onze klantenlijst en website.

6. Vrijwaring. U zult ons verdedigen en vrijwaren, op uw kosten, tegen alle aanspraken van derden, kostuum, actie of procedure (elk, een “Actie”) tegen ons (en onze functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, service providers, licentiegevers en gelieerde ondernemingen) door een derde partij niet met ons verbonden is in de mate dat een dergelijke handeling is gebaseerd op of het gevolg is van (a) niet-geautoriseerde of illegaal gebruik van de abonnementsdienst door jou zijn, (b) uw niet-naleving van of inbreuk gelieerde van deze overeenkomst, (c) uw gebruik van producten van derden, of (d) het onbevoegd gebruik van de abonnementsdienst door een andere persoon die uw gebruikersgegevens gebruikt. We zullen u schriftelijk op de hoogte brengen binnen de dertig (30) dagen van het ons bewust worden van een dergelijke claim; we geven u de volledige zeggenschap over de verdediging of schikking van een dergelijke vordering; en u (op uw kosten) te voorzien van enige en alle informatie en bijstand die redelijkerwijs door u verzocht wordt om de verdediging of schikking van de claim af te handelen. U zult niet aanvaarden dat (i) ons een verplichting wordt opgelegd; (Ii), ons een bekentenis wordt afgedwongen; of (iii) de aansprakelijkheid oplegt die geen onderdeel vormen van deze vrijwaringen of die beperkingen plaatsen op ons zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Disclaimers; Beperking van aansprakelijkheid

a. Afwijzing van garanties. WIJ EN ONZE FRANCHISENEMERS EN AGENTEN STAAN NIET OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BEVEILIGING OF JUISTHEID VAN DE ABONNEMENTSDIENST, BESCHIKBAAR GEMAAKTE GEGEVENS VAN DE ABONNEMENTSDIENST, TAMTAM INHOUD OF CONSULTING SERVICES VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DE ABONNEMENTSDIENST, TAMTAM CONTENT EN CONSULTING DIENSTEN WORDEN VERSTREKT “AS IS” ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN VOORBEHOUD. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT HET ABONNEMENT SERVICE EN DE CONSULTING SERVICES, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

b. Geen indirecte schade. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN DE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS; DEZE BEPERKING GELDT NIET VOOR U ALS U ALLEEN DE GRATIS DIENSTEN GEBRUKT.

c.Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE VOOR UW AANSPRAKELIJKHEID TEGEN BETALING VAN VERGOEDINGEN, IS UW AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN UW VERPLICHTINGEN ONDER DE ‘SCHADELOOSSTELLING’ SECTIE EN UW AANSPRAKELIJKHEID WEGENS SCHENDING VAN ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, WAARBIJ, ONVERMINDERD DOOR DE OVERIGE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ELKE PARTIJ ELKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE BEPAALD HEEFT, KOMEN DE PARTIJEN OVEREEN DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ ZAL WORDEN BEPERKT TOT HET LAAGSTE VAN DUIZEND EURO OF DE TOTAALBEDRAGEN AAN DIENSTEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE ABONNEMENTSDIENST OF CONSULTANCE SERVICES IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET EVENT WAARDOOR EEN VORDERING WORDT GEËIST. MET DIEN VERSTANDE ECHTER, IS DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING VOOR U ALS U ALLEEN DE GRATIS DIENSTEN GEBRUIKT, EN IN DIT GEVAL, ALS WE VASTBESLOTEN ZIJN OM ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ DIE GEBRUIK MAAAKT VAN DE GRATIS DIENSTEN TE AANVAARDEN, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID WORDEN BEPERKT TOT HONDERD EURO.

d. Producten van derden. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U GEBRUIKT. ONZE LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE OVEREENKOMST.

e. Overeenkomst om aansprakelijkheid te beperken. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT UW AKKOORD MET DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING NOODZAKELIJK IS, ANDERS KUNNEN WE U ONZE DIENSTEN NIET AANBIEDEN.

8. Diversen

a. Amendement; Geen verklaring van afstand. We kunnen een deel of het geheel van deze Klant gebruiksvoorwaarden updaten of aanpassen, met inbegrip van de vergoedingen en kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de abonnementsdienst (maar, uw vergoedingen en kosten zal niet veranderen tijdens de Abonnementsperiode wijzigen, behalve als we in het uitleggen ‘Vergoedingen en betalingen’ hierboven) of andere diensten. Als we deze Customer gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we de bijgewerkte Customer Gebruiksvoorwaarden plaatsen op https://tamtam.to en wij zullen u laten weten via e-mail of in-app kennisgeving. De bijgewerkte Customer Gebruiksvoorwaarden gaan van kracht en zijn bindend vanaf de eerstvolgende werkdag nadat het pulbiek is gemaakt. Wanneer we deze Algemene Klantvoorwaarden veranderen, zal de “Laatst gewijzigd” datum worden bijgewerkt om de datum van de meest recente versie te reflecteren.

Als u niet akkoord gaat met een wijziging van het Klant gebruiksvoorwaarden, moet u ons na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk binnen dertig (30) dagen verwittigen. Als u ons deze mededeling geeft, zal uw abonnement blijven vallen onder de bepalingen en voorwaarden van de Algemene Voorwaarden voor de rest van uw huidige termijn. Bij vernieuwing, zullen de Algemene Voorwaarden gepubliceerd door ons op onze website van toepassing zijn.

Een verklaring van afstand op één moment zal geen afstand van enig recht of rechtsmiddel op eventuele toekomstige moment veroorzaken.

b. Overmacht. Geen van beide partijen zal verantwoordelijk zijn voor het falen of vertraging van de prestaties, indien veroorzaakt door: een daad van oorlog, vijandigheid, of sabotage; daad van God; elektrische, internet of telecommunicatie uitval die niet wordt veroorzaakt door de aan verplichtingen gebonden partij; beperkingen van de overheid; of andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de verplichte partij. Elke partij zal redelijke inspanningen leveren om het effect van overmacht te beperken gebruiken.

c. Toegestane rechtsvorderingen. Behalve voor rechtsvorderingen voor niet-betaling of schending van de eigendomsrechten van een partij, zal geen rechtsvordering ondernomen worden, ongeacht de vorm, die voortkomt uit of in verband met deze overeenkomst, door een partij meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering heeft plaatsgehad.

d. Naleving van wetten. We zullen voldoen aan alle Europese en de Belgische wetgeving (indien van toepassing) in onze levering van de abonnementsdienst, de Consulting Services en onze verwerking van Klantgegevens. Wij behouden ons het recht te allen tijde alle informatie bekend te maken als dit nodig is om aam een ​​wet en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek te voldoen. U houdt zich aan alle wetten in uw gebruik van de Abonnementsdiensten en Consulting Services, met inbegrip van de exportwetgeving.

e. Verbreking. Als enig onderdeel van deze overeenkomst of een bestelformulier ongeldig of onuitvoerbaar wordt door de geldende wetgeving, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze overeenkomst zal van kracht blijven.

f. Mededelingen. Mededeling zal aan het contactadres hierin verstuurd worden, en zal worden geacht geleverd met ingang van de datum van de daadwerkelijke ontvangst.

tamtam – General Counsel
Overleiestraat 75
B-8500 Kortrijk
BELGIË

Mededelingen naar u toe: uw adres zoals voorzien in onze tamtam abonnementaccount informatie voor u. We kunnen elektronische aankondigingen doen door algemeen bericht via de abonnementsdienst te geven en kunnen elektronische mededelingen specifiek aan u per e-mail sturen gebruikt makend van het e-mailadres gelinkt aan uw gebruikersgegevens. We kunnen kennis geven aan u door bellen naar de telefoonnummers die in uw gebruikersgegevens staan. U moet alle informatie in uw account actueel te houden.

g. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst (met inbegrip van elke bestelling), samen met ons privacybeleid hier te vinden), Product Privacy Policy, is de volledige overeenkomst tussen ons voor de Abonnementsdiensten en Consulting Services en vervangt alle andere voorstellen en overeenkomsten, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen ons. We verwerpen eventuele door u voorgestelde aanvullende of andere voorwaarden, met inbegrip van die welke zijn opgenomen in uw bestelling, aanvaarding of website. Onze verplichtingen zijn niet afhankelijk van de levering van eventuele toekomstige functionaliteit of kenmerken van de abonnementsdienst of afhankelijk van een mondelinge of schriftelijke opmerkingen van het publiek door ons gemaakt met betrekking tot toekomstige functionaliteit of kenmerken van de abonnementsdienst. We kunnen versies van deze overeenkomst in andere talen dan het Engels maken. Als we dat doen, zal de Engelse versie van deze overeenkomst bepalend zijn en de vertaalde versie is uitsluitend bedoeld voor het gemak en zal niet worden geïnterpreteerd als een gewijzigde versie van de Engels versie van deze overeenkomst.

i. Geen begunstigde derden. Niets in deze overeenkomst, expliciet of impliciet, is bedoeld om of verleent een derde partij persoon of entiteit enig recht, voordeel of remedie van welke aard dan ook bij of op grond van deze overeenkomst.

j. Gezag. Elke partij verklaart en garandeert aan de andere dat hij de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en dat het bindend is voor dergelijke partij en afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden.

k. Overleving. De volgende programmaonderdelen worden de afloop of beëindiging van deze overeenkomst van kracht: ‘Definities, ‘Vergoedingen en betalingen’, ‘Verboden en onbevoegd gebruik’, ‘No Early Termination; Geen restitutie, ‘Beëindiging wegens gegronde reden’, ‘suspensie voor verboden handelingen’, ‘Opschorting ten gevolge van wanbetaling’, ‘suspensie voor Present Harm’, ‘Schorsing en beëindiging van Free Services’, ‘Effect van beëindiging of afloop’, ‘ terugvinden van Customer data ‘tamtam’s Eigendomsrechten, ‘Klant Eigendomsrechten’, ‘vertrouwelijkheid’, ‘Reclame’, ‘Vrijwaring’,’ Disclaimers; Beperking van aansprakelijkheid’,‘Overig’en‘aanbestedende dienst en toepasselijk recht’.

l. Voorrang. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden en een Bestelling, hebben de voorwaarden van de Bestelling voorrang, maar alleen met betrekking tot die Bestelling.

F. JURISDICTIE SPECIFIEKE

1. EU / EER en Zwitserland Data Processing.

In de mate dat tamtam alle persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van klantgegevens die onderworpen is aan de algemene verordening gegevensbescherming (de “BBPR”), namens de Klant, in de levering van de diensten heeft geleverd, de voorwaarden van de tamtam gegevens overeenkomst Processing , die hierbij als referentie zijn opgenomen, zijn van toepassing. Voor klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, de modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, die aan de Data overeenkomst Processing, met tamtam, die voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de persoonlijke gegevens door ons verwerkt onder dit Overeenkomst en overeenkomstig de bepalingen van onze data Overeenkomst Processing toepassing. U erkent dat in alle gevallen tamtam fungeert als de gegevensverwerker van Klantgegevens en jij bent de verantwoordelijke voor de verwerking van Klantgegevens als je onderworpen aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Klant zal verkrijgen en behouden van de vereiste toestemmingen die nodig zijn om de verwerking van Klantgegevens toe dat onder deze overeenkomst. Als u zijn onderworpen aan de BBPR u begrijpen dat als je een integratie provider toegang tot uw tamtam verantwoording af te leggen, dan dienen als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens en de integratie provider dient als gegevensverwerker voor de toepassing van deze gegevens wetten en regels die op u van toepassing. In geen geval zijn dergelijke integratie providers onze sub-processors.

2. Duitsland.In het geval van een conflict tussen de voorwaarden in deze sectie ‘Duitsland’ en de anders uiteengezet in deze overeenkomst termen, zijn de voorwaarden van deze sectie ‘Duitsland’ te controleren.

a. Defecten. Als de abonnementsdienst een ​​defect te heeft, zal u ons schriftelijk in kennis stellen. We zullen materiaalgebreken te herstellen in een redelijke termijn. Als we dat niet kunnen, dan zullen wij aan u terugbetalen van de pro-rata bedrag van de vergoedingen die daadwerkelijk van toepassing zijn op de materiaalfouten. U kunt dit bedrag niet aftrekken van uw Abonnementskosten, tenzij uw claim onbetwist is of is bevestigd door een definitieve rechterlijke uitspraak. Een claim voor een defect is niet ontvankelijk onder dit artikel als: (i) het wordt veroorzaakt door het gebruik van de Subscription Dienst in overtreding van deze Overeenkomst, of (ii) het een defect is met betrekking tot onze gratis diensten die niet door ons kwaadwillig is verborgen. Onder voorbehoud van de beperking van de aansprakelijkheid uiteengezet in deze overeenkomst, is uw enige en exclusieve remedie voor claims die in dit gedeelte worden beschreven teruggave van uw Abonnementskosten.

b. Beëindiging voor gerechtvaardigde reden. De ‘Beëindiging voor gegronde reden’ sectie hierboven uiteengezet wordt volledig vervangen door:

“Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen met een gegronde reden, voor één of alle Abonnementsdiensten na berichtgeving binnen de dertig (30) dagen aan de andere partij van een materiële schending indien een dergelijke schending niet opgelost is bij het verstrijken van deze termijn. We kunnen ook deze overeenkomst bij een gegronde reden beëindigen door berichtgeving binenn de dertig (30) dagen nadat we vaststellen dat u handelt, of heeft gehandeld, op een manier die of die dreigt negatief te zijn over ons, onze vooruitzichten, of onze klanten. Deze overeenkomst kan anders niet voor het einde van de Abonnementsperiode beëindigd worden. Het recht van een van beide partijen bij deze Overeenkomst is om omwille van een dwingende reden in het kader van een vordering van buitengewone opzegging in het kader van het Duitse Burgerlijk Wetboek onverlet de Overeenkomst te beëindigen.”

c. Naleving van wetten. We zullen voldoen aan alle E.U. Verordeningen (indien van toepassing) in onze levering van de Abonnementsdienst, de Consulting Services en onze verwerking van Klantgegevens. Wij behouden ons het recht te allen tijde alle informatie bekend te maken als het nodig is om een ​​wet en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek te voldoen. U houdt zich aan alle wetten in het gebruik en de ontvangst van de Abonnementsdiensten en Consulting Services, met inbegrip van de exportwetgeving.

d. disclaimers; Beperking van aansprakelijkheid. De ‘Disclaimers; Aansprakelijkheidsbeperking’boven getoond wordt volledig vervangen door:

“a. Geen garantie. ONZE ABONNEMENTSDIENST EN CONSULTING DIENSTEN ZULLEN WORDEN GELEVERD OP EEN PROFESSIONELE MANIER UIT VOLGENS DE GEBRUIKELIJKE INDUSTRIËLE NORMEN GEBRUIKEN REDELIJKE ZORG EN VAKMANSCHAP. WIJ EN ONZE FRANCHISENEMERS EN AGENTEN STAAN NIET IN VOOR OF GEVEN GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE ABONNEMENTSDIENST, BESCHIKBAAR GEMAAKTE GEGEVENS VAN DE ABONNEMENTSDIENST, TAMTAM INHOUD OF HET CONSULTING SERVICES VOOR EEN BEPAALD DOEL NOCH OP EEN BEPAALDE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, BEVEILIGING OF NAUWKEURIGEHID VAN DE ABONNEMENTSSERVICE, BESCHIKBAAR GEMAAKTE GEGEVENS VAN DE ABONNEMENTSSERVICE, TAMTAM INHOUD OF HET CONSULTING SERVICES, BEHALVE ALS AFZONDERLIJK OVEREENGEKOMEN BETALINGSTERMIJN.

ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEFECTEN BESTAANDE NA AFLOOP VAN DEZE VOORWAARDEN VOLGENS PARAGRAAF 536A DUITS BURGERLIJK WETBOEK IS UITGESLOTEN.

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES (API’S) ZIJN MOGELIJKS NIET TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR.

ONZE GRATIS DIENSTEN, WORDEN “AS IS” ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN VOORWAARDE AANGEBODEN. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT HET ABONNEMENT SERVICE EN DE CONSULTING SERVICES, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

b. Volledige aansprakelijkheid. We zullen aansprakelijk zijn zonder limiet voor verlies of schade die u daadwerkelijk lijden dat wordt veroorzaakt door: (i) onze frauduleuze handelingen, (ii) onze opzettelijke actie, (iii) onze grove nalatigheid, (iv) onze schade aan leven, lichaam of de gezondheid, of (v) onze actie die aanleiding geven tot een vordering uit hoofde van de Duitse wet Productaansprakelijkheid en / of (vi) zou geven van een garantie van de kenmerken ( “zugesicherte Eigenschaft”).met dien verstande echter, de anders hieronder uiteengezette beperkingen zijn van toepassing op: (w) onze gratis diensten, (x) die verlies of schade veroorzaakt door onze lichte nalatigheid, (y) die verlies of schade veroorzaakt door grove schuld van medewerkers die niet legaal vertegenwoordigers of senior medewerkers, en (z) onze strenge aansprakelijkheid die kunnen voortvloeien uit materiaal defecten in de Abonnementsdiensten die reeds bestaan ​​op het begin van uw abonnement waren. De vorderingen waarvoor wij aansprakelijk zijn voor u zonder beperking in overeenstemming met deze sectie worden gezamenlijk aangeduid als “Volledige Aansprakelijkheid Vorderingen”.

c. Geen indirecte schade. BEHALVE VOOR EEN VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IN GEEN GEVAL ZAL DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS ZAKELIJKE KANSEN.

d. Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE VOOR UW AANSPRAKELIJKHEID TEGEN BETALING VAN VERGOEDINGEN, IS UW AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN UW VERPLICHTINGEN KRACHTENS DE ‘SCHADELOOSSTELLING’ AFDELING, UW AANSPRAKELIJKHEID WEGENS SCHENDING VAN ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, EN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS, INDIEN, ONVERMINDERD DOOR DE OVERIGE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, BEIDE PARTIJEN TOT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AAN DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE HEBBEN, KOMEN DE PARTIJEN OVEREEN DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ ZAL WORDEN BEPERKT TOT HET LAAGSTE VAN DUIZEND USEURO OF DE TOTAALBEDRAGEN BETAALD VOOR DE ABONNEMENTSDIENST IN DE TWAALF MAANDEN PERIODE VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE DE SCHADE VEROORZAAKT; MET DIEN VERSTANDE ECHTER, IS DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING VOOR U ALS U ALLEEN DE GRATIS DIENSTEN, EN IN DIT GEVAL, ALS WE VASTBESLOTEN OM ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ DIE VAN UW GEBRUIK VAN DE GRATIS DIENSTEN, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID WORDEN BEPERKT TOT HONDERD EURO.

e. Producten van derden. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DERDEN PRODUCTEN DIE U GEBRUIKT. ONZE LICENTIEGEVERS IS NIET AANSPRAKELIJK ENIGE ONDER DEZE OVEREENKOMST.

f. BEHALVE VOOR EEN VOLLEDIGE EISEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID, ZAL DE VERJARINGSTERMIJN VOOR GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID MAXIMUM ÉÉN JAAR ZIJN.

3. Frankrijk. De volgende bepalingen zijn van toepassing. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden in deze sectie ‘Frankrijk’ en de anders uiteengezet in deze overeenkomst termen, zijn de voorwaarden van deze sectie ‘Frankrijk’ te bepalend.

a. Betaling tegen Factuur. Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van de ‘Betaling tegen Factuur’ sectie: “In geval van laattijdige betaling, zal een schadevergoeding verschuldigd, overeenkomstig zijn met de artikelen L. 441-1 en -10 van het Franse Wetboek van Koophandel. Het boetebedrag zal drie keer (3x) de wettelijke rente voor late betaling zijn, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 40 euro voor de recuperatie van de kosten.”

b. Beëindiging door gegronde reden. Het volgende wordt toegevoegd aan de ‘Beëindiging door gegronde reden’ sectie: “Rechten van opzegging zoals bepaald in deze sectie zijn niet exclusief van andere remedies waarnaar u of wij kunnen beroep op doen, met inbegrip van het recht op schadevergoeding”.

c. Beperking van aansprakelijkheid. De beperking van aansprakelijkheid sectie hierboven uiteengezet wordt volledig vervangen door de volgende: “UITGEZONDERD VOOR AANSPRAKELIJKHEID (I) BETALING VAN DE, (II) UW AANSPRAKELIJKHEID VANAF VERPLICHTINGEN UIT DE ‘SCHADELOOSSTELLING’ SECTION, (III) UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHENDING VAN ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN (IV) ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR ONZE FRAUDULEUZE HANDELINGEN ( “DOL”) OF OUR GROVE SCHULD ( “FAUTE LOURDE”), INDIEN, ONVERMINDERD DE OVERIGE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST IS IEDER DER PARTIJEN VASTBESLOTEN IS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AAN DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE HEBBEN, KOMEN DE PARTIJEN OVEREEN DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ ZAL WORDEN BEPERKT TOT HET LAAGSTE VAN DUIZEND EURO OF DE TOTAALBEDRAGEN BETAALD VOOR DE ABONNEMENTSDIENST IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND DE GEBEURTENIS DIE TOT EEN KLACHT LEIDDE; MET DIEN VERSTANDE ECHTER, IS DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING VOOR U ALS U ALLEEN DE GRATIS DIENSTEN GEBRUIKT, EN IN DIT GEVAL, ALS WE BESLOTEN HEBBEN OM ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE GRATIS DIENSTEN TE AANVAARDEN, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT WORDEN TOT HONDERD EURO.”